Sebastian Sołtyszewski - Fotografia Przyrodnicza, zdjęcia ssaków, ptaków, makro, krajobrazy, możliwość zakupu zdjęć.

ATLAS - Alfabetyczny Spis Sfotografowanych Gatunków.

SSAKI
(11)
DANIEL - Dama Dama
 DZIK - Sus Scorfa
  GRONOSTAJ - Mustela Erminea
  JELEÑ SZLACHETNY - Cervus Elaphus
  KONIK POLSKI - Equus Gmelini Subspecies Silvatica
 LIS - Vulpes Vulpes
 ŁASKA - Mustela Nivalis
 ŁOŚ - Alces Alces
  NORNIK BURY - Microtus Agrestis
 SARNA - Capreolus Capreolus
   ZAJĄC - Lepus Europaeus
 
PTAKI
 (78)
 
 BATALION - Philomachus Pugnax
  BAŻANT - Phasianus Colchicus
  BĄCZEK - Ixobrychus Minutus
 BEKAS KSZYK - Gallinago Gallinago
    BIELIK - Haliaeetus Albicilla
  BŁOTNIAK STAWOWY - Circus Aeruginosus
  BOCIAN BIAŁY - Ciconia Ciconia
  BOCIAN CZARNY - Ciconia Nigra
  BRODZIEC ŚNIADY - Tringa Erythropus
 BRZĘCZKA - Locustella Luscinioides
 CYRANKA - Anas   Querquedula
  CZAJKA - Vanellus Vanellus
  CZAPLA BIAŁA - Ardea Alba
  CZAPLA SIWA - Ardea Cinerea
 CZERNICA - Aythya Fuligula
 DUDEK - Upupa Epops
  DZIERZBA GĄSIOREK - Lanius Collurio
  DZIĘCIOŁ CZARNY - Dryocopus Martius
  DZIĘCIOŁ DUŻY - Dendrocopos Major
  DZWONIEC - Chloris Chloris
  GĘŚ GĘGAWA - Anser Anser
  GĘŚ ZBOŻOWA - Anser Fabalis
  GŁOWIENKA - Aythya Ferina
 JASKÓŁKA DYMÓWKA - Hirundo Rustica
 JASTRZĄB - Accipiter Gentilis
  KOKOSZKA - Gallinula Chloropus
 KORMORAN - Phalacrocorax Carbo
 KOWALIK - Sitta Europea
 KRĘTOGŁÓW - Jynx Torquilla
 KRUK  - Corvus Corax
  KRZYŻÓWKA - Anas Platyrhynchos
  KRWAWODZIÓB - Tringa Totanus
KUKUŁKA - Cuculus Canorus
KUROPATWA - Perdix Perdix
 KWICZOŁ - Turdus Pilaris
  KWOKACZ - Tringa Nebularia
  ŁABĘDŹ NIEMY - Cygnus Olor
  ŁABĘDŹ KRZYKLIWY - Cygnus Cygnus
  ŁĘCZAK - Tringa Glareola
  ŁYSKA - Fulica Atra
  MAZUREK - Passer Montanus
  MEWA ŚMIESZKA - Chroicocephalus Ridibundus
  MYSZOŁÓW ZWYCZAJNY - Buteo Buteo
 MUCHOŁÓWKA SZARA - Muscicapa Striata
  OHAR - Tadorna Tadorna
  PERKOZEK - Tachybaptus Ruficollis
  PERKOZ DWUCZUBY - Podiceps Cristatus
 PERKOZ RDZAWOSZYI - Podiceps Grisegena
  PERKOZ ZAUSZNIK - Podiceps Nigricollis
  PERKOZ ZAUSZNIK - Podiceps Nigricollis
  PIECUSZEK - Phylloscopus Trochilus
  PLISZKA ŻÓŁTA - Motacilla Flava
  PŁASKONOS - Anas Clypeata
 PODRÓŻNICZEK - Luscinia Svecica
POKLĄSKWA - Saxicola Ruberta
  POTRZOS - Emberiza Schoeniclus
  RANIUSZEK - Aegithalos Caudatus
  REMIZ - Remiz Pendulinus
  ROKITNICZKA - Acrocephalus Schoenobaenus
  RUDZIK - Erithacus Rubecula
  RYBITWA BIAŁOSKRZYDŁA - Chlidonias Leukopterus
 RYBITWA BIAŁOWĄSA - Chlidonias Hybrida
  RYBITWA CZARNA - Black Tern
  RYCYK - Limosa Limosa
  SIKORA BOGATKA - Parus Major
  SIKORA UBOGA - Poecile Palustris
SIKORA MODRA - Cyanistes Caeruleus
 SKOWRONEK - Alauda Arvensis
 SŁOWIK SZARY - Luscinia Luscinia
  SOWA USZATA - Asio Otus
  SÓJKA - Garrulus Glandarius
  SROKA - Pica Pica
  TRACZ NUROGĘŚ - Mergus Merganser
TRZCINIAK - Acrocephalus Arundinaceus
 TRZCINNICZEK - Acrocephalus Scirpaceus
  TRZNADEL - Emberiza Citrinella
  WRONA SIWA - Corvus Cornix
  WRÓBEL -  Passer Domesticus
  ŻURAW - Grus Grus
 
PŁAZY / GADY
(5)
 
  PADALEC - Anguis Fragilis
 RZEKOTKA DRZEWNA - Hyla Arborea
 ZASKRONIEC - Natrix Natrix
   ZWINKA - Lacerta Agilis
  ŻABA TRAWNA -  Rana Temporaria
 
 

© 2007-2014 Mateja
Fot. Sebastian Sołtyszewski
Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na tej stronie są zastrzeżone i chronione polskim prawem. Fotografie są własnością autora i nie mogą być wykorzystane bez jego zgody.