Borsuk, daniel, dzik, jeleń, konik polski, lis, łaska, łoś, nornik bury, sarna, zając, wilk.