Wystawy autorskie, Wystawy zbiorowe OŁ ZPFP, Pokazy multimedialne.