Wystawy autorskie, wystawy zbiorowe OŁ ZPFP, pokazy multimedialne.